Retorn loteria de Nadal 2021

Retorn loteria de Nadal 2021

 

Loteria Nadal 2021
Loteria Nadal 2021

Avís per a tothom que tingui loteria del club

Seria convenient que el que tingui loteria per pagar o retornar ho anés fent.

Per aquest motiu, a partir de la primera setmana de novembre, a part dels dies habituals de secretaria, hi haurà, els dimarts i els dijous, de 7 a 8 de la tarda, una persona per recollir els diners de la loteria venuda i el retorn de la no venuda.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.